top of page

COACHING

Läs mer om hur jag kan hjälpa dig 

VAD ÄR COACHING?

 • Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet och privat.

 • Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på uppsatta mål, skapa resultat och där igenom förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

 • Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin.

 • Vikten av att sätta upp mål för sitt liv, både yrkesmässigt och privat och lita på sin inre kraft, för att nå maximalt resultat och livskvalité, är centralt inom coaching.

Coaching hjälper individen att utvecklas och uttnyttja sin fulla potential. Genom coachingsamtalen höjer sig individen  över sina begränsningar och tränar upp viljan som möjliggör att nå fram till betydligt högre mål och resultat än någonsin tidigare.

VINSTERNA MED COACHING

 • Du som individ tar makten över ditt eget liv och Du blir huvudperson
  i ditt eget liv.

 • Du som individ utgår från dig själv och dina egna individuella behov och förutsättningar för att prestera bättre i ditt yrkesliv samt att
  leva det liv Du önskar.

 • Du som individ får en bättre självinsikt och kan genom detta fatta bättre beslut och ser därav nya möjligheter.

 • Du skaffar dig en bättre balans i livet.

 • Du kan njuta mer av dina framgångar både yrkesmässigt och privat men kan också hantera svårigheter på ett kraftfullare sätt.

 • Du hittar glädjeämnen i arbetslivet och privatlivet som Du inte tidigare sett.

bottom of page