top of page
IMG_6669 (ok1).jpg

Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes, Integrativ psykoterapi

Ackrediterad Huma Nova Utbildning AB

Diplomerad Advanced Professional Coach ACTP

samt Ledarskapscoach
Ackrediterad International Coach Federation

Certifierad handledare i Sorgbearbetning TM

Ackrediterad Svenska Institutet för Sorgbearbetning 

Det som drivit mig i alla år är möjligheten att göra skillnad. Privat såväl som professionellt. För företaget, för verksamheten och i synnerhet för mina medarbetare och medmänniskor. Att få andra att lyfta och växa genom en inre motivation, är en av grundstenarna i samtalsterapi såväl som i coaching. Att kunna erbjuda både terapi, sorgbearbetning och coaching har därför blivit en naturlig fortsättning på mitt professionella liv. Jag har en gedigen erfarenhet av coaching i mina tidigare roller som koordinator och verksamhetsspecialist inom näringslivet. Men jag är också dotter, syster, mamma, partner och vän och genom min livserfarenhet lägger jag grunden till min verksamhet.

Jag har tre-års utbildning i Psykosyntes. Jag arbetar främst med Psykosyntes där KBT, Schematerapi, ACT, Motiverande samtal, Emotionell Intelligens,  samt Positiv Psykologi och NLP ingår. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet som är ett oberoende yrkesförbund för verksamma terapeuter med psykosyntesen som grund.

 

www.humanova.com

www.psykosyntesforbundet.se

www.coachfederation.org

www.icfsverige.se

Dessutom är jag examinerad och jobbar med fördjupning av International Coach Federations 11 kärnkompetenser och arbetar utifrån ICF’s och Psykosyntesförbundets förhållningssätt där fullständig tystnadsplikt är en förutsättning.

 

Inom riktad sorg bearbetning  jobbar jag med Programmet för Sorgbearbetning TM och är certifierad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

www.sorg.se 

Mer information om mig finns på Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/madeleinefroste/

om mig, min metod

MIN METOD

Madeleine Froste

SORGBEARBETNING

Jag lotsar dig genom ditt eget sorgarbete med hjälp av en metod som bygger på mer än 40 års erfarenheter av vad som hjälper människor i sorg. Det innebär att vi tar reda på vilka förluster som har påverkat ditt liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare med ny energi och glädje. 

COACHING

Inspirerande, drivande och utvecklande samtal i en

trivsam miljö eller per telefon

   Vi träffas och går igenom dina individuella förutsättningar vid ett uppstartssamtal. Vi identifierar fokusområden genom en kraftfull och tydlig övning, samt går igenom förväntningar och spelregler. Detta första samtal har till syfte att skapa en bra coachingrelation och klargöra den fortsatta coachingprocessen. Tillsammans formulerar och sätter vi upp de övergripande mål som den fortsatta coachingprocessen ska utmynna i.

   Vid de nästkommande samtalstillfällena går vi djupare in på målbilden. Jag ger dig redskap till att succesivt identifiera dina inre värderingar och vad som händer när Du kommer närmare samt längre ifrån dem. Du kommer att kunna se, vad som hindrar dig och vilka förutsättningar Du behöver för att prestera och nå dina uppsatta mål.

  Genom våra samtal och speciellt utarbetade individuella övningar samt hemuppgifter klargör och tränar vi dig till att prestera ditt allra bästa och kommer på så sätt uppnå dina mål och styra ditt liv fullt ut.

Diplomerad Samtalsterapeut i Psykosyntes, Integrativ psykoterapi

Ackrediterad Huma Nova Utbildning AB

Diplomerad Advanced Professional Coach ACTP

samt Ledarskapscoach
Ackrediterad International Coach Federation

Certifierad handledare i Sorgbearbetning TM

Ackrediterad Svenska Institutet för Sorgbearbetning 

Det som drivit mig i alla år är möjligheten att göra skillnad. Privat såväl som professionellt. För företaget, för verksamheten och i synnerhet för mina medarbetare och medmänniskor. Att få andra att lyfta och växa genom en inre motivation, är en av grundstenarna i samtalsterapi såväl som i coaching. Att kunna erbjuda både terapi, sorgbearbetning och coaching har därför blivit en naturlig fortsättning på mitt professionella liv. Jag har en gedigen erfarenhet av coaching i mina tidigare roller som koordinator och verksamhetsspecialist inom näringslivet. Men jag är också dotter, syster, mamma, partner och vän och genom min livserfarenhet lägger jag grunden till min verksamhet.

Jag har tre-års utbildning i Psykosyntes. Dessutom är jag examinerad och jobbar med fördjupning av International Coach Federations 11 kärnkompetenser och arbetar utifrån ICF’s förhållningssätt där fullständig tystnadsplikt är en förutsättning. Jag arbetar förutom  psykosyntes med KBT, Schematerapi, Motiverande samtal, Emotionell Intelligens, ACT, Positiv Psykologi samt NLP.

 

www.humanova.com

www.coachfederation.org

www.icfsverige.se

 

Jag jobbar med Programmet för Sorgbearbetning TM och är certifierad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

www.sorg.se 

Mer information om mig finns på Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/madeleinefroste/

bottom of page