top of page

COACHING

Inspirerande, drivande och utvecklande samtal i en
trivsam miljö eller per telefon.​

 

Vi träffas och går igenom dina individuella förutsättningar vid ett uppstartssamtal. Vi identifierar fokusområden genom en kraftfull och tydlig övning, samt går igenom förväntningar och spelregler. Detta första samtal har till syfte att skapa en bra coachingrelation och klargöra den fortsatta coachingprocessen.

 

Tillsammans formulerar och sätter vi upp de övergripande mål som den fortsatta coachingprocessen ska utmynna i.

 

Vid de nästkommande samtalstillfällena går vi djupare in på målbilden. Jag ger dig redskap till att succesivt identifiera dina inre värderingar och vad som händer när Du kommer närmare samt längre ifrån dem. Du kommer att kunna se, vad som hindrar dig och vilka förutsättningar Du behöver för att prestera och nå dina uppsatta mål.

 

Genom våra samtal och speciellt utarbetade individuella övningar samt hemuppgifter klargör och tränar vi dig till att prestera ditt allra bästa och kommer på så sätt uppnå dina mål och styra ditt liv fullt ut.

VAD ÄR COACHING?

 • Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet och privat.

 • Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på uppsatta mål, skapa resultat och där igenom förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

 • Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin.

 • Vikten av att sätta upp mål för sitt liv, både yrkesmässigt och privat och lita på sin inre kraft, för att nå maximalt resultat och livskvalité, är centralt inom coaching.

Coaching hjälper individen att utvecklas och uttnyttja sin fulla potential. Genom coachingsamtalen höjer sig individen  över sina begränsningar och tränar upp viljan som möjliggör att nå fram till betydligt högre mål och resultat än någonsin tidigare.

VINSTERNA MED COACHING

 • Du som individ tar makten över ditt eget liv och Du blir huvudperson
  i ditt eget liv.

 • Du som individ utgår från dig själv och dina egna individuella behov och förutsättningar för att prestera bättre i ditt yrkesliv samt att
  leva det liv Du önskar.

 • Du som individ får en bättre självinsikt och kan genom detta fatta bättre beslut och ser därav nya möjligheter.

 • Du skaffar dig en bättre balans i livet.

 • Du kan njuta mer av dina framgångar både yrkesmässigt och privat men kan också hantera svårigheter på ett kraftfullare sätt.

 • Du hittar glädjeämnen i arbetslivet och privatlivet som Du inte tidigare sett.

bottom of page