top of page

SORG-
BEARBETNING

Vi går och bär på obearbetade relationer och händelser som formar vårt sätt att leva och våra beteenden, på ett sätt som gör att vi inte kan leva det liv och må på det sätt som vi önskar. 

LÄR KÄNNA DIN SORG

 

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgarbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

 

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg.

Även utbrändhet/utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi möts vid 8 tillfällen á ca:1 timme.

Vid första mötestillfället går vi igenom upplägget, du får material och boken Sorgbearbetning. Vi diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt att du får en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg: Inledningsvis går vi igenom dagens tema och vi samtalar kring eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Vi reflekterar kring det vi har gjort och eventuella frågor besvaras. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även självklart möjligheten att ringa för vägledning.

BEARBETA DIN SORG
MED MIG 

Tillsammmans med mig genomför du ditt eget sorgarbete. Jag som handledare ger information och instruktioner, men det är du som gör det mesta av arbetet. Detta är inte terapi, utan ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra din egen bearbetning. Jag finns med dig och vi samtalar om dina känslor under hela bearbetningen.

  Kursmaterialet vi använder oss av i Individuell Sorgbearbetning är utvecklat av John W James och Russell Friedman från USA som under de senaste 30 åren personligen hjälpt fler än 25 000 sörjande. År 2001 togs metoden till Sverige av Anders Magnusson efter att han fått egen hjälp av metoden. Anders grundade då även Svenska Institutet för Sorgbearbetning (www.sorg.se), ett politiskt och religiöst obundet utbildningsföretag med målet att hjälpa så många sörjande som möjligt med sorgbearbetning.

bottom of page