top of page

PRIVAT

Coaching hjälper dig att utvecklas som individ. Genom de insikter vi tillsammans öppnar upp för, skaffar Du dig en bättre balans i livet. Du kommer att kunna njuta mer av dina framgångar både yrkesmässigt och privat,  men även kunna  hantera svårigheter på ett kraftfullare sätt.

KARRIÄRCOACHING

Lär dig att ta klivet upp i din karriär och slipa

på dina förmågor.

Arbetet har blivit något högst existentiellt eftersom en stor del av både vår tid och energi läggs på yrkeslivet idag. Det finns inte alltid möjlighet att stanna upp för att reflektera över nuläget och framtiden. 

​   Karriärcoaching ger dig möjligheten att på djupet komma fram till var Du befinner dig idag och vad Du har för tankar och drömmar om ditt fortsatta yrkesliv.

​   Genom coachingsamtal kommer Du närmare dina innersta värderingar och det hjälper dig att förstå vad Du behöver för att komma vidare i din karriär.

​   Vi sätter upp en strukturerad tidsplan med kort- och långsiktiga mål och på så sätt lotsar jag dig till medvetenhet om vad just  Du behöver för att prestera ditt allra bästa och växa i din yrkesroll och som människa.

LIVSCOACHING

Hitta din harmoni och få den att ta plats i din vardag.

Coaching är till för dig som vill leva medan Du lever. I vilket skede i livet du än befinner dig. Många människor lever sina liv så som det förväntas av dem, det ena ger det andra eller genom andra människors drömmar.

​   Hitta rätt i livet där din omvärld accepterar dig och dina värderingar. Coachingen hjälper dig att välja, istället för att bli vald. Vem är Du, vart är Du på väg och vad vill Du?

​   Vi tittar på dig utifrån ett helhetsperspektiv, kropp-känsla-tanke-själ, där allt hänger ihop. Vi analyserar hur ditt liv ser ut idag och hur Du vill att det ska se ut. Vi sätter upp realistiska mål och jobbar oss fram emot dem via mindre delmål.

​   Coaching hjälper dig att ta ansvar för dina egna behov och leva det liv Du vill leva.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Identifiera och förbered dig för framtiden.

 

Att befinna sig i starten av livet betyder att man har många valmöjligheter. Påverkan är stor från omgivningen och det är inte alltid lätt att veta vad man vill inrikta sig på och med det, vilken väg man ska välja. Detta oberoende av om det gäller val till gymnasiet, högskolan eller kommande yrkesinriktning.

   Genom coachingen hjälper jag dig att medvetandegöra dina personliga värderingar och drömmar. Alternativen klarnar och utifrån din inre övertygelse lotsar jag dig till rätt beslut utifrån din egen inre önskan och drivkraft.

   Alla elever har rätt till att i lugn och ro, utan yttre påverkan, ges möjlighet att grunda sin självkänsla och med det göra kloka val inför hela sitt kommande liv.

bottom of page