top of page
Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

SAMTALSTERAPI

När som helst i livet kan det vara värdefullt att stanna upp och tänka över sitt liv. Vad har jag i bagaget? Hur påverkar det mig? Hur skulle jag vilja leva mitt liv framöver? Hur kommer jag dit?

SAMTALSTERAPI MED PSYKOSYNTES SOM GRUND

Psykosyntes är en psykologi med själ och hjärta. En existentiell psykologi. En filosofi där vi med kärlek, vilja och acceptans arbetar med att hitta in till dina sår och ge läkning samt att ge verktyg till en pågående utveckling och lärande för livet. Vi lyssnar till din egen inre längtan och dina behov. Psykosyntesen är en psykologi för självförverkligande där varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. Vi utgår från det friska i ditt innersta. Kropp, själ, känslor och intellekt står i samspel och hur det samspelet fungerar är avgörande hur vi mår, både psykiskt och fysiskt.

bottom of page