top of page

FÖRETAG

Mina tjänster hjälper ditt företag att utvecklas på personnivå.

TEAMCOACHING

Öka gruppens resultat

Genom min coachingmetod, enskilt och i grupp, får både individen och gruppen verktyg till förståelse för vikten av effektiva samarbeten. 

Varje individs egen roll och insats belyses för att öka insikten av hur samarbete maximerar gruppens prestation.

Detta ger en större insikt i hur olikheter ökar dynamiken och kreativiteten och därmed trivseln, vilket i sin tur förbättrar gruppens resultat betydligt.

Individen blir medveten om betydelsen av att höja sina kollegors prestation för att det egna resultatet ska maximeras och därigenom nå sina egna personliga yrkesmässiga mål.

LEDARSKAPSCOACHING

Lär känna ditt ledarskap

Det är inte bara inom sporten som lagets ledare gör skillnad mellan vinna och försvinna – ledare i alla typer av verksamheter och på alla nivåer är avgörande för medarbetarnas prestation och motivation. Men hur skall Du som ledare veta hur ditt ledarskap kan utvecklas för att skapa ännu bättre förutsättningar för medarbetarna? Genom coaching blir Du som ledare medveten om dina personliga och yrkesmässiga förmågor och hittar dina styrkor men även dina tillkortakommanden.

Vi tittar på dina grundläggande värderingar och genom att synliggöra dessa lägger vi grunden till att Du når ett högre resultat som ledare. Att förstå sig själv och sin påverkan på andra är av största betydelse för att att kunna leda en verksamhet framgångsrikt.

Vi arbetar med ett holistiskt tankesätt där känslor, fakta, nuet och möjligheter lyfts upp och Du hittar ditt allra bästa personliga ledarskap. Att dessutom hitta balansen mellan arbete och fritid är en viktig del i framgångsnyckeln för ett gott ledarskap.

MEDARBETARCOACHING

Lyft dina medarbetare till en högre nivå

Coaching är ett fantastiskt verktyg för den som söker förändring och nya utmaningar.

Genom min coachingmetod hjälper jag medarbetaren att hitta arbetsglädje och motivation i det dagliga arbetet. Coaching hjälper också individen att hitta balans mellan yrkesliv och privatliv.

Vårt samarbete höjer medarbetarens effektivitet genom att individen identifierar sina egna styrkor och eventuella behov för att uppnå sina mål. Jag hjälper individen att utvidga sin trygghetszon och se vilka olika möjligheter som finns. Detta leder fram till att individen utnyttjar sin innersta potential och med det presterar på en högre nivå. 

Människor har så mycket mer att ge, bara de befinner sig på rätt plats i verksamheten och i livet.

bottom of page